หลวงพ่อชา สุภัทโท


ธรรมเทศนาของ หลวงพ่อชา สุภัทโท (วัดหนองป่าพง)

ธรรมเทศนา เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติธรรม

 
   Download แนวทางการปฏิบัติธรรม
   Download วิมุตติ
   Download ทางพ้นทุกข์
   Download ความสงบบ่อเกิดปัญญา
   Download การปล่อยวาง
   Download น้ำไหลนิ่ง
   Download ไม่แน่
   Download การเข้าสู่หลักธรรม
   Download ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
   Download ต่อสู้ความกลัว
   Download กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
   Download ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
   Download สัมมาปฏิปทา
   Download สัมมาสมาธิ
   Download อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
   Download ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
   ธรรมเชิงอุปมาอุปมัย ของหลวงพ่อชา สุภัทโท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น