วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลวงปู่ดุลย์mp3

                          
หลวงปู่ดูลย์ อตุโลวัดบูรพาราม ถ.กรุงศรีใน อ.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 12000
                                                                                     

                     Download 

1.จิตคือพุทธะ                                                        MP3
2.เจริญปัญญา A                                                    MP3
3.เจริญปัญญา B                                                    MP3
4.เทศนาครั้งสุดท้าย A                                           MP3
5.เทศนาครั้งสุดท้าย B                                          MP3
6.ตอบปัญหาธรรม                                                 MP3
7.เทศนาและตอบปัญหาธรรม                               MP3
8.ธรรมเทศนา1                                                      MP3
9.ธรรมเทศนา2                                                      MP3
10.หลวงปู่ดูลย์ เทศนา4                                        MP3
11.หลวงปู่ดูลย์ตอบปัญหาจิตภาวนา                    MP3

ไม่มีความคิดเห็น: