วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีmp3


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

                                                                    Download


1.ความเสื่อมสูญของชีวิต                                                       MP3
2.อนัตตา                                                                              MP3
3.การทำความดี                                                                     MP3
4.กรรม                                                                                  MP3
5.ความงามในพุทธศาสนา                                                      MP3

ไม่มีความคิดเห็น: