วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

1.  จิต
2.  ความเสื่อมสูญของจิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น