วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึก ลด ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติด ทุกสิ่งทุกอย่าง

 

ฝึก ลด ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติด ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ไม่ว่าชื่อเสียง เกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง 

ความดีหรือความไม่ดี เพราะทุกสิ่งไม่เที่ยง 

เสื่อมไปเป็นธรรมดา แม้ชีวิตเราเองก็ไม่แน่นอน 

หากฝึกใจดังนี้เป็นประจำ เมื่อต้องสูญเสียทรัยพ์สิน 

หรือมีการพลัดพรากก็จะช่วยให้ทำใจได้ แม้เมื่อเผชิญ 

ความตายก็จะทำใจยอมรับได้ง่ายขึ้น 


:: พระไพศาล วิสาโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น