วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นักปฏิบัติต้องฉลาดนักปฏิบัติต้องฉลาด
ฉลาดในเรื่องกุศลธรรม
ฉลาดในเรื่องอกุศลธรรม
แม้จะรู้ว่า การปฏิบัติคือการละบาป อกุศลธรรม
บำเพ็ญกุศลธรรม ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
แต่ถ้าหากว่า เรายังไม่ชัดเจนในเรื่องอกุศลธรรมว่าคืออะไร
หน้าตาของมันเป็นอย่างไร
เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครอบงำจิตแล้ว
มีลักษณะอาการอย่างไรบ้าง
มันทำให้จิตใจแปรปรวนไปอย่างไรบ้าง
เราคงจะต้องแพ้มันเรื่อย ๆ
การชนะสงครามแม่ทัพต้องรู้จักศัตรู
ในทำนองเดียวกัน นักปฏิบัติต้องรู้จักกุศลธรรม
ซึ่งเปรียบเหมือนอาวุธกำจัดศัตรู

:: พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น