วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ธรรมะ07/06/12

"สัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุข 
ผู้ที่ต้องการความสุขแก่ตน 
แต่เบียดเบียนสัตว์อื่น 
ตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุข"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น