วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

"มันสุขแล้ว มันก็ทุกข์ ทุกข์แล้ว มันก็สุข เรื่องของมันเป็นอย่างนี้ 
ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ นั้นคือเรื่องของความไม่เที่ยง"

หลวงปู่ชา สุภทฺโท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น