วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

อาตมาตั้งใจไว้ว่า...“จะให้เลือดทุกๆ หยดในร่างกายตั้งแต่ศรีษะ
จรดปลายเท้าเป็นไปเพื่อกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอเอาจนสุดชีวิต”

...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น