วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

"นักปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ เมื่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัย ดำเนินตามธรรมวินัย ตามหนทางอริยมรรคถูกต้อง ตลอดจิตประชุมอริยมัตถสมังคีเองแล้ว ย่อมบังเกิดอริยพลแจ้งประจักษ์ใจ"

....หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น