วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลวงปู่จันทร์ กุสโล


มรดกธรรมคำสอนหลวงปู่จันทร์ กุสโล
"อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา
เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้

อย่าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว
จงทำตัวเป็นผู้ให้ด้วย

อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน
จงพยายามทำงานให้เด่นกว่าตัว

อย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐาน
จงทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้าน

อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจ
จงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้"
รูปภาพ : มรดกธรรมคำสอนหลวงปู่จันทร์ กุสโล 
"อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา 
เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้

 อย่าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว  
 จงทำตัวเป็นผู้ให้ด้วย
 
อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน    
 จงพยายามทำงานให้เด่นกว่าตัว

อย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐาน 
จงทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้าน
 
อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจ 
 จงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น