วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
"ธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐ หากแม้นธรรมะประดิษฐานอยู่กลางดวงจิตดวงใจของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจะได้รับความอบอุ่นใจ มีที่พึ่งอันถาวรสมบูรณ์ทุกประการ จะไม่มีสิ่งใดๆ ในโลกที่จะให้ความ
อบอุ่นยิ่งกว่าธรรมะ...."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น