วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำสอน หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก


คำสอนหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
1) จิตตวิถี
2) ที่พึ่งอันเกษม
3) ภาวนากันตาย
4) มุทิตากรรมฐาน
5) มุสาธรณีสูบ
6) ความอยากปิดบังทุกข์
7) ผู้ไม่ตาย
8) ธรรมะที่ลานธรรม
9) มาตาผู้รู้ใจ
10) รู้...เฉย
11) หลวงปู่ฝากไว้
12) ความอยากปิดบังทุกข์
13) เมตตาเป็นอาวุธ
14) ธรรมะปฏิสันถาร
15) เกาะศพข้ามฝั่ง
16) แนะนำผู้ปฏิบัติ
17) เมตตาธรรม
18) มีครูดี
19) รู้จักประมาณในอาหาร
20) รู้อด รู้ทน พ้นทุกข์
21) ทำจริง รู้จริง
22) รวมธรรมที่เรือนไท
23) ทำใจให้ไปนิพพาน
24) จิตตวิเวกใหม่
25) มรรค 4 ผล 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น